Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12
0903 802 451

Firma zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina pod číslom: 54620/L.