Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.navijak.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.navijakyshop.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predlženie dodacej doby, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V tomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. Záruka vrátenia peňazí

Navijakyshop.sk poskytuje záruku na tovar v rozsahu ustanovení obecne platných predpisov. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť: – reklamovaný tovar v originálnom obale – kópiu predajného dokladu (faktúry) – stručný popis  závady. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, alebo telefonicky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli: – neodborným použitím – mechanickým poškodením alebo opotrebením – živelnými pohromami – inými vonkajšími vplyvmi. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dna uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

3. Vybavenie objednávky

www.navijakyshop.sk dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený overiť si u kupujúceho objednávky e-mailom alebo telefonicky.

4. Podmienky a možnosť platby za tovar

Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. Jednorazovým prevodom z úctu na bankové spojenie uvedené na faktúre, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

5. Ceny

Poštovné pri dobierke:

Dobierka – Slovenská pošta, tovar len do 10 kg! 4,60 €

Dobierka – Kuriérska služba do 24 hod, 5,90 €

Dobierka – Kuriérska služba do 24 hod (nadrozmerný tovar)  20 €

Poštovné pri platbe vopred na náš účet (bankový prevod):

Bankový prevod, PayPal – Slovenská pošta, tovar len do 10 kg! 3,80 €

Bankový prevod, PayPal – Kuriérska služba do 24 hod, 4,90 €

Bankový prevod, PayPal – Kuriérska služba do 24 hod (nadrozmerný tovar) 19€

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme Slovenskou poštou do 2 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade zvolenia kuriéra  Geis tovar dodávame do 24 hodín ak je objednaný do 12:00. O termíne dodávky informujeme zákazníkov e-mailom, SMS, alebo telefonicky. Pri bankovom prevode tovar zasielame až po pripísaní peňazí na náš účet. Ak sa doba vyexpedovania tovaru predlží, budeme Vás o tom informovať. Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu:

– za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby

– za cenu tovaru v čaše objednávky

– za kvalitné zabalenie tovaru

– za dodanie správneho tovaru

Predávajúci neručí kupujúcemu:

– za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú slovenskou poštou, alebo expresnou službou Geis  kuriér

– za poškodenie zásielky zavinené slovenskou poštou, alebo  Geis  kuriérom   (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte, alebo u Geis   kuriéra )

Odoslaním elektronickej objednávky alebo objednávky realizovanej telefonicky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.navijakyshop.sk.

Obchodné podmienky platia od 1. 1. 2011.