• NAVIJAKY A OFFROAD PRÍSLUŠENSTVO

    predaj – montáž – servis

  • Praktické vybavenie - Ľakhá údržba

  • REPREZENTATÍVNY VZHĽAD - PRIJATEĽNÁ CENA

RECENZIE

Ste s našou prácou spokojný? Ohodnoťte nás.

Navijaky a offroad príslušenstvo dodávame do 48 hodín

E-shop
Príslušenstvo
Užitočné rady

Správny výber offroad navijaku

Radi pomôžeme pri správnom výbere pre Váš automobil!

Pri výbere navijaku dbajte aby jeho ťažná sila zodpovedala minimálne 1,5 násobku celkovej hmotnosti vozidla. Pri uviaznutí vozidla musí navijak prekonávať okrem váhy vozidla aj sily spôsobené prekonávaním prekážky.

ŤAŽNÁ SILA

Najdôležitejším faktorom pri výbere navijaka je ťažná sila (angl. pull rating) udávaná výrobcom navijaku. Treba mať na pamäti, že udávaná ťažná sila sa vzťahuje na prvú vrstvu lana na bubne navijaka (teda vrstva, ktorá je najbližšie k stredu bubna). Zvyčajne sú na bubne navinuté tri až štyri vrstvy lana, pričom prvá má najnižší prevod a vtedy vyvinie navijak najvyššiu silu.

Akú ťažnú silu teda zvoliť? Pravidlom je vynásobiť celkovú hmotnosť vozidla (pohotovostnú + celkové povolené zaťaženie auta) a vynásobiť ju číslom 1.5. Teda pre dvojtonové auto je vhodný navijak s ťažnou silou minimálne 3 tony. Zapadnuté auto v poriadnom blate zaťaží navijak ešte vyššou ťažnou silou, takže skúsení majitelia navijakov odporúčajú na terénne a SUV autá navijaky s ťažnou silou 4 tony.

DĹŽKA LANA

Viac vrstiev lana navinutého na bubne dosiahne ďalej k záchytnému bodu, no viac vrstiev lana navinutého na bubne nie vždy ideálnym stavom. Ako už bolo spomenuté, najväčšiu ťažnú silu má navijak vtedy, ak je lano čo najviac odvinuté a teda na bubne je čo najmenej lana. Druhým faktorom dĺžky lana je, že čím viacej vrstiev lana je na bubne, tým pravdepoobnešie sa lano zamotá alebo zasekne. Preto veľa používateľov navijakov uprednostňuje kratšie lano na bubne, no v aute majú pripravených napríklad ďalších 15 metrov lana. To je veľmi praktické riešenie najmä ak používate syntetické lano. 30 metrov lana navinutého na bubne a ďalších rezervných 15 metrov v kufri je teda optimálnym kompromisom.